Fejl i visning af Exchange i backup rapport

Løst
Løst

Vores tests med backup job rapporter er positive og har været positive siden torsdag d. 27. maj, så vi har tillid til at bringe dem til jer - vores kunder - nu. Fra og med i morgen (onsdag d. 2. juni) burde I modtage backuprapporter igen.

Såfremt rapporterne ikke kommer til jer, eller at de er fejlbehæftede stadig, skal I endelig kontakte os på: support@curait.dk

Vi beklager de gener dette har medført.

Identificerede

Den seneste eskalation har bidraget til, at vi er kommet tættere på en farbar løsning. De seneste backup rapporter præsenterer sig korrekt for os i første test, men vi ønsker at foretage flere tests (over flere dage) førend vi vil begynde at fremsende rapporter til kunder igen.

Næste opdatering på tirsdag d. 1. juni.

Undersøgelse

Vi oplever tilbagefald på vores rapportmodul til backupløsningen efter de seneste periodes tests. Problemet er på ny eskaleret til leverandøren, og vi har med det samme højnet prioriteringen på dette problem overfor dem.

Ny status forventes torsdag d. 27. maj.

Pr. d.d. er alle rapporter opsat, dog til en start kun til visning hos vores Backup team i CURAit, således at vi kan kvalitetssikre dem, inden de fremsendes til jer, kunder. Vi har gode forventninger om, at rapporterne nu vises som forventet, og derfor regner vi med at kunne frigive dem senest onsdag d. 25. maj.

Problemet er fundet, og det viser sig, at producenten har ændret sin tilgang til rapportering med seneste opgraderingen af platformen, hvilket er markant anderledes end tidligere. Nu er det ikke muligt at oprette rapporter centralt på kunders vegne, men hver rapport SKAL oprettes på kundens egen tenant... Dette arbejde går vi i gang med nu, hvilket vil tage os et par dage at udføre for alle. Vi forventer at være i mål inden ugens udgang.

Vi beklager endnu engang de gener, dette måtte have medført.

Udbedres

Backup rapporter er fortsat deaktiverede, da vi stadig mangler en endegyldig løsning fra producenten. Situationen er eskaleret til producentens Tier-3/udviklingsafd. og vi forventer en snarlig løsning til grundig test inden vi frigiver rapportmodulet igen.

Næste status tirsdag d. 18. maj.

Vi har d.d. deaktiveret rapportfremsendelse fra backupplatformen. Årsagen er, at der i fejlretning af visning af Exchange i backup rapporterne er introduceret flere og mere alvorlige fejl i rapporterne. Dette er eskaleret på højere niveau hos producenten.

Udførelsen af backup jobs er ikke påvirket af disse fejl, og forløber derfor stadig som vi er forpligtet til.

Næste status på fredag d. 14. maj.

Vi oplever fortsat problemer med rapport-visning af backup jobs, både i form af forkert visning af Exchange backupper og nu også ift. at rapporter ikke fremsendes automatisk. Vi fortsætter fejlretningen med producenten.

Næste status på tirsdag d. 11. maj.

Identificerede

Vi oplever pt fejl i nogle backup rapporter i visningen af gennemførte Exchange backup job, hvorved disse jobs både står til "Completed" og "Failed", på trods af at jobs bliver gennemført. Fejlen er eskaleret til producenten, og vi afventer hot fix.

Vi beklager ulejligheden.

Næste status fredag d. 7. maj.

Begyndte kl:

Berørte komponenter
  • CURAservices
    • CLOUDvault